հոգաբարձուների խորհուրդ

Նպատակ ունենալով իր որոշումներն իրականացնել օբյեկտիվ կերպով՝ Orange Հիմնադրամը սահմանել է առաջարկների դիտարկման ու ընտրության հստակ ու թափանցիկ կանոնակարգ, որը հաստատվում է Հիմնադրամի Հոգաբարձուների խորհրդի կողմից:

Հոգաբարձուների խորհուրդը հանդիպում է տարեկան մի քանի անգամ՝ կայացնելով որոշումները բոլոր այն ծրագրերի վերաբերյալ, որոնք ստանալու են ֆինանսավորում Հիմնադրամի կողմից: Բոլոր ընտրված ծրագրերը կարգավորվում են համաձայնագրով, ենթակա են մոնիտորինգի և գնահատման:

Հոգաբարձուների խորհուրդը գլխավորում է Օրանժ Արմենիայի գլխավոր տնօրեն Ալեքսանդր Եսայանը: Այն կազմված է հետևյալ անդամներից.

  •  Ալեքսանդր Եսայան, Օրանժ Արմենիայի գլխավոր տնօրեն 
  • Հայկ Եսայան, Յուքոմ ընկերության գլխավոր տնօրեն 
  • Արամ Բարսեղյան, Յուքոմ ընկերության կոմերցիոն տնօրեն